всеотдаен

всеотдаен
всеотда̀|ен, -йна, -йно <-йни>
прил generòso, dèdito, che si pròdiga

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • всеотдаен — прил. отдаден, придаден, привързан, пристрастен, предан, встрастен, увлечен прил. праволинеен, целенасочен прил. честен, почтен, лоялен, напълно предан на партията …   Български синонимен речник

 • беззаветен — прил. безкористен, всеотдаен, самоотвержен, безрезервен, предан …   Български синонимен речник

 • безрезервен — прил. безусловен, без уговорки, открит, отявлен, всеотдаен прил. пълен, абсолютен, неограничен прил. съвършен, категоричен …   Български синонимен речник

 • лоялен — прил. законен, легален, позволен, допустим прил. почтен, честен, добросъвестен, съвестен, искрен, справедлив прил. верен, предан прил. твърд, непоколебим прил. всеотдаен, напълно предан на партията …   Български синонимен речник

 • напълно предан на партията — словосъч. честен, почтен, лоялен, всеотдаен …   Български синонимен речник

 • пожертвувателен — прил. отдаден, всеотдаен прил. благотворителен …   Български синонимен речник

 • почтен — прил. уважаван, благороден, достоен, почитаем, приличен, достопочтен, достоуважаван прил. честен, морален, нравствен, добросъвестен, коректен, пристоен прил. внушителен, голям, грамаден, значителен, чувствителен прил. дисциплиниран, порядъчен,… …   Български синонимен речник

 • праволинеен — прил. прав, директен прил. безкомпромисен, принципиален, принципен, прямолинеен, последователен, безрезервен, правоверен, ортодоксален прил. прям, честен прил. искрен, целенасочен прил. предан, всеотдаен …   Български синонимен речник

 • предан — прил. верен, честен, придаден, привързан, отдаден, искрен прил. лоялен прил. твърд, непоколебим прил. обречен прил. всеотдаен, праволинеен, целенасочен прил. направен от все сърце, възторжен, ентусиазиран …   Български синонимен речник

 • самопожертвувателен — прил. себепожертвувателен, всеотдаен прил. самоотвержен, себеотрицателен, безкористен …   Български синонимен речник

 • себепожертвувателен — прил. самопожертвувателен, всеотдаен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”